Vì công việc bận tôi không thể sắc thúôc được, phòng khám có thuốc chế sẵn không?

0

Hỏi: Vì công việc bận tôi không thể sắc thúôc được, phòng khám có thuốc chế sẵn không?

Trả lời: Nếu bạn ở gần không có điều kiện săc thuốc chúng tôi sẽ sắc thuốc sẵn cho bạn chỉ việc uống luôn hoặc bạn có thể uống thuốc hoàn.

You might also like