Vì công việc bận tôi không thể sắc thúôc được, phòng khám có thuốc chế sẵn không?

0

Hỏi: Vì công việc bận tôi không thể sắc thúôc được, phòng khám có thuốc chế sẵn không?

Trả lời: Nếu bạn ở gần không có điều kiện săc thuốc chúng tôi sẽ sắc thuốc sẵn cho bạn chỉ việc uống luôn hoặc bạn có thể uống thuốc hoàn.

Các bài viết liên quan