Nếu khám bệnh mà không bắt mạch thì có được không, hiệu quả không?

0

Hỏi: Nếu khám bệnh mà không bắt mạch thì có được không, hiệu quả không?

Trả lời:

Hiện nay y học hiện đại và chính xác biểu hiện qua việc siêu âm chụp chiếu, Bác sĩ sẽ dựa trên kết quả chụp chiếu cùng với những triệu chứng của bệnh nhân để kê đơn đúng bệnh và hiệu quả cao .

Các bài viết liên quan