Dùng thuốc đông y có tác dụng phụ như như vậy có đúng không?

0

Hỏi: Dùng thuốc đông y có tác dụng phụ không. Tôi nghe người ta nói dùng thuốc đông y có tác dụng phụ như như vậy có đúng không?

Trả lời:

Dùng thuốc đông y không có tác dụng phụ. Nếu có trường hợp đi ngoài là do thuốc mát quá, lúc đó bạn gọi điện trực tiếp cho bác sĩ điều trị. Chỉ cần thêm bớt một số vị thuốc sẽ không còn hiện tượng đi ngoài nữa.

Các bài viết liên quan