Trước khi sắc thuốc tôi có cần phải rửa hay không?

0

Hỏi: Trước khi sắc thuốc tôi có cần phải rửa hay không?

Trả lời: Phòng khám đã chế biến sạch sẽ vì vậy bạn không cần rửa mà có thể sắc luôn.

Các bài viết liên quan