Lương y Phạm Trọng Hùng sẽ khám chữa bệnh trong Hội chợ thuốc Nam Việt Nam

0

Nhà thuốc Phạm Trọng Hùng Lào Cai thông báo:

Lương y Phạm Trọng Hùng sẽ khám chữa bệnh trong Hội chợ thuốc Nam Việt Nam năm 2018, do Bộ Y Tế phối hợp tổ chức tại đền Bia, Cẩm Giàng, Hải Dương.

Hội chợ Thuốc Nam Việt Nam 2018 sẽ diễn ra chính thức từ ngày 19 tháng 9 năm 2018 đến 25 tháng 9 năm 2018, thực hiện theo công văn số 2189/BYT-TT-KT ngày 23/4/2018 của Bộ y tế và công văn số 321/DSVH-PVT ngày 8/5/2018 của Cục di sản văn hóa. Nhà thuốc sẽ tham gia Hội chợ thuốc Nam Việt Nam tại khu vực đền Bia, xã Cẩm Vân, huyện Cẩm Giang, Hải Dương (nơi thờ đại danh y, thiền sư Tuệ Tĩnh), đích danh Lương y Phạm Trọng Hùng chủ phòng khám chẩn trị y học cổ truyền Thảo Nam Sơn (Truyền nhân đời thứ 7 của dòng họ Phạm Trọng) sẽ khám chữa bệnh tại Hội chợ Thuốc Nam Việt Nam lần này.

Hội chợ cũng nhằm nâng cao nhận thức của người dân và cán bộ y tế trong việc sử dụng thuốc sản xuất tại Việt Nam qua đó góp phần tăng tỷ lệ sử dụng thuốc sản xuất tại Việt Nam có chất lượng tại các cơ sở y tế và trong cộng đồng, đồng thời thúc đẩy ngành sản xuất, kinh doanh dược Việt Nam phát triển, tăng cả về số lượng, chất lượng, đáp ứng cơ bản nhu cầu thuốc phòng bệnh, chữa bệnh trong nước, tiến tới xuất khẩu ra các nước trong khu vực và trên thế giới. Đây cũng là mục tiêu của Đề án “Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam” ban hành kèm theo Quyết định số 4824/QĐ-BYT ngày 03/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt Đề án “Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam”.

Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực để giới thiệu với người dân những sản phẩm thuốc nam tiêu biểu, có chất lượng hiệu quả trong khám chữa bệnh bằng Y học cổ truyền. Hội chợ là cầu nối cho các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất, phân phối các sản phẩm y dược cổ truyền Việt Nam và quốc tế gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu sản phẩm, mở rộng quan hệ hợp tác kinh doanh chế biến và sử dụng thuốc Nam.

An Nhiên

Các bài viết liên quan